Melasoft

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

SAP Sistemlerinde GDPR-KVKK Uyumu

Yukarıda geçen tanımdan da anlaşılacağı üzere SAP sistemlerinize giren her türlü kişisel veri artık sizin için işlenmiş bir kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Sisteminizde mevcut kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizler için bir çok yükümlülüğü beraberinde getirmektedir. Sorunsuz yönetecebileceğiniz bir Açık Rıza Yönetim sistemine öncelikle ihtiyacınız bulunmaktadır. Kişisel Verilerini sisteminizde tuttuğunuz kişilerin Kanuna uygun bir şekilde Açık Rıza beyanlarını muhafaza etmeniz ve bu beyanları güncel tutma zorunluluğunuz ve yükümlülüğünüz Veri Sorumlusu olarak şirketinize aittir.

Geri alınan Açık Rıza beyanlarında SAP sisteminizde mevcut kişisel verilerin Anonimleştirilmesi veya silinmesi süreçleri karmaşık bir hal alabilir ve başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekir, icrai veya ihmali ihlaller nedeniyle oluşabilecek kişisel veri ihlallerinden Veri Sorumlusu olan Şirket cezai anlamda sorumlu olcaktır.

SAP sistemleriniz üzerinden başarılı bir KVKK uyum süreci yönetebilmek için öncelikle başarılı bir Açık Rıza Yönetimine ve Masking uygulamasına ihtiyacınız bulunmaktadır. Melasoft GDPR-KVKK Çözümü ile sürecinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanuna tam bir uyum içerisinde güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Melasoft GDPR-KVKK ile Açık Rıza beyanlarını güncel tutar, sisteminizde ki kişisel verilerin anonimleştirmesi ve silinmesi süreçlerini herhangi bir sorun yaşamadan yönetebilirsiniz.

Melasoft GDPR-KVKK Ürünümüz Hakkında Bizimle İletişime Geçin…